Έπειτα από ένα αιώνα ερευνών και επεμβάσεων Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων εκ μέρους ερευνητικών, πολιτειακών και πανεπιστημιακών οργανισμών σε έναν τόσο σημαντικό αρχαιολογικό χώρο όπως αυτόν της Ήλιδας, η βιβλιογραφία, εύλογα, είναι πλέον εκτεταμένη, αν μάλιστα συμπεριλάβουμε και διάφορα έργα και εκδόσεις που προηγήθηκαν των ανασκαφών.

Στη διάθεση του ερευνητή που έχει ειδικό ενδιαφέρον βρίσκονται οι δημοσιευμένες σε αρχαιολογικά περιοδικά ανασκαφικές εκθέσεις, διάφορες πτυχιακές και μεταπτυχιακές διατριβές, πλήθος άρθρων και μονογραφιών, βιβλίων, εντύπων ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί οι αναρτήσεις σε ιστοσελίδες. Ωστόσο, απουσιάζουν όπως συμβαίνει και αλλού αναφορές, παρουσιάσεις και αναλύσεις για μνημεία, εκθέματα και εν γένει αρχαιολογικά ζητήματα της Ήλιδας.

Παρακάτω παρατίθεται ένας κατάλογος βασικής βιβλιογραφίας για την Ήλιδα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες ο οποίος συμπληρώνει – τεκμηριώνει την παρούσα πύλη, με σκοπό να προσφέρει μια αφετηρία σε όσους επιθυμούν να μελετήσουν και γνωρίσουν βαθύτερα και συστηματικότερα το χώρο και το θεσμό των Ολυμπιακών Αγώνων που αυτή η πόλη υπηρέτησε*.

Βιβλιογραφία :

 • Γιαλούρης Ν., Ήλις, το Λίκνο των Ολυμπιακών Αγώνων, Αθήνα 1996
 • Βαλαβάνης Πάνος, Ιερά και αγώνες στην αρχαία Ελλάδα, ΚΑΠΠΟΝ, Αθήνα 2004
 • Ανδρέου Η. & Ανδρέου Ι., Ήλις, η Πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων, Αθήνα 2004
 • Ανδρέου Η – Ανδρέου-Ψυχογιού Ι. (επιμ.), Ήλις. Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον, Πρακτικά εκδήλωσης προς τιμήν Ν. Γιαλούρη, Πύργος 2009.
 • Zoumbaki Sοphia, Elis und Olympia in der Kaiserzeit. Das Leben einer Gesellschaft zwischen Stadt und Heiligtum auf prosopographischer Grundlage. Athen, 2001
 • Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Συλλογικό Έργο, Εκδοτική Αθηνών 1974
 • Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές στην Ελλάδα από τον 19ο στον 21ο αιώνα, Υπουργείο Πολιτισμού 2007.
 • Παπαχατζής Ν., Παυσανίου Ἑλλάδος Περιήγησις, Μεσσηνιακά- Ἡλιακά, Αθήνα 1979.
 • ΥΠ.ΠΟ.-Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., Συντήρηση, Αναστήλωση, Ανάδειξη, το έργο των Επιστημονικών Επιτροπών, Αθήνα 2008.
 • Yalouris, Nikolaos, The Olympic Games In Ancient Greece, Ekdotike Athinon, 1982
 • Yalouris, Nikolaos,, Ancient Elis: The Cradle of the Olympic Games. Global and Cultural Critique: Problematizing the Olympic Games: Fourth International Symposium for Olympic Research International Centre for Olympic Studies, Western University, 1998
 • Mythos Olympia: Kult und Spiele ; [Ausstellung, 31. August 2012 bis 7. Januar 2013, Martin-Gropius-Bau]
 • Wacker Christian, Amendt Andreas, Wassong Stephan, The Olympics: Past and Present, Qatar Olympic and Sports Museum, Munich – New York 2013

Διαδικτυογραφία

*Η αρχαιολόγος Αντωνία Μουρτζίνη στην εργασία της με θέμα “Πρόταση Διαχείρισης Αρχαιολογικού Χώρου Ήλιδος” η οποία φιλοξενείται στο διαδίκτυο, παραθέτει έναν εκτεταμένο και χρήσιμο κατάλογο βιβλιογραφίας. Βεβαίως πολύτιμα είναι όσα στοιχεία αναφέρει για την αρχαία Ήλιδα στο κείμενό της.

Κατηγορίες: Ιστορία

Μετάβαση στο περιεχόμενο