Η Ιερά οδός και η μεγαλοπρεπής Ιερά Πομπή των Ολυμπιακών Αγώνων

Η Ήλιδα υπήρξε η πόλη που είχε την ευθύνη της οργάνωσης και διεξαγωγής των περιλάλητων Ολυμπιακών Αγώνων της αρχαιότητας. Οι αθλητές που επιθυμούσαν να πάρουν μέρος στους Αγώνες, όφειλαν να παρουσιαστούν τουλάχιστον σαράντα ημέρες πριν την έναρξή τους στην Ήλιδα , στην πρωτεύουσα του αρχαίου κράτους των Ηλείων, στην επικράτεια Διαβάστε περισσότερα…

Ήλιδα. Σημεία ενδιαφέροντος.

Αρχαία ακρόπολη. Η θέση είναι γνωστή και ως Παλιόπυργος ή Καλοσκοπή (belvedere) ή Αγιάννης (από το ομώνυμο ναΐσκο). Αρχαιολογικό Μουσείο. Κλίβανος για την όπτηση κεραμικών αντικειμένων. Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα των εργαστηριακών εγκαταστάσεων και των ασχολιών των κατοίκων της Ήλιδος (3ος-4ος αι. μ.Χ.). Παλαιά Αρχαιολογική Συλλογή. Θέατρο. ΒΑ. της Αγοράς. Χρονολογείται Διαβάστε περισσότερα…